WTBA, APW push back on nonmetallic permit proposal